HISTORIA TAEKWON-DO

Wschodnie sztuki walki to to nie tylko Karate...

...to także Taekwon-Do! Taekwon-Do jest to koreańska sztuka samoobrony oparta na starokoreańskich odmianach walki wręcz: Taek-Kyon i Soo Bak-Gi, powstała w Korei w 1955 r., wymyślona i opracowana przez gen. Choi Hong Hi. Nazwę tworzą trzy człony: TAE - stopa, noga, KWON - pięść, DO - droga, sposób. Całość można przetłumaczyć jako "Sztuka walki ręką i nogą".

Taekwon-Do w pewnym sensie jest tak stare jak Korea. Oczywiście 2000 lat p.n.e. nie korzystano z nazwy oraz technik nauczanych obecnie. Na Półwyspie Koreańskim były znane sztuki walki takie jak Taek-Kyon i Soo Bak-Gi. Najbardziej rozpowszechniane były przez młodych 16-letnich arystokratów, którzy dzięki ciężkim i wytrwałym treningom stali się wyspecjalizowanymi wojownikami. Oni nadali nowe oblicze tym technikom. Nazywano ich Hwa-Rang, co oznacza Kwiat młodości. To ci młodzi wojownicy najbardziej przyczynili się do zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego.

Taekwon-Do fight

W czasach okupacji Japońskiej wszelkie narodowe sztuki walki zostały zabronione, aż do wyzwolenia Korei w 1945r. Dnia 11 kwietnia 1955r. rada złożona z instruktorów, historyków i innych wybitności przyjęła nazwę Taekwon-Do, zaproponowaną przez gen. Choi Hong Hi, jako nowe określenie narodowej koreańskiej sztuki walki. W 1966 roku, z powodu wielkiego zainteresowanie nową sztuką walki powstaje Międzynarodowa Federacja Taekwon-Do - International Taekwon-Do Fedration (ITF). Stworzenie ITF nie oznaczało jednak pełnej jedności w Taekwon-Do pod względem technicznym. Wśród koreańskich mistrzów narastały spory co do układów formalnych.

Dużym problemem była ożywiona działalność polityczna Generała Choia. Na skutek konfliktu z rządem koreańskim Choi Hong Hi opuścił Koreę i wyemigrował do Kanady. W 1972 roku ITF zostaje przeniesiony z Seulu do Toronto. Natomiast w Korei z inicjatywy dr Un Yong Kima prezydenta Koreańskiego Związku Taekwon-Do powstaje KUKKIWON Światowe Centrum Taekwon-Do. Rok później 28 maja 1973 roku oficjalnie powstaje Światowa Federacja Taekwon-Do - World Taekwon-Do Federation (WTF).

Taekwon-Do WTF, zawitało na olimpiadzie w Seulu (1988) jako dyscyplina pokazowa, a od igrzysk olimpijskich w Sydney (2000) jest pełnoprawnym sportem olimpijskim.

W 1990 roku, z ITF odchodzi "prawa ręka" gen. Choi Hong Hi, wielki mistrz Park Jung Tae. Razem z kilkoma innymi mistrzami zakłada trzecią federację o nazwie Globalna Federacja Taekwon-Do - Global Taekwon-Do Federation (GTF). Siedzibą GTF do dnia dzisiejszego jest również Kanada.

W 1991 roku po II Otwartych Mistrzostwach Świata w Taekwon-Do organizowanych przez Taekwon-Do Association of Great Britain (TAGB). 21 niezależnych organizacji krajowych zdeklarowało przystąpienie do nowej międzynarodowej organizacji o nazwie Taekwon-Do International (TI).

Dnia 11 kwietnia 2002 roku umiera Park Jung Tae założyciel Globalnej Federacji Taekwon-Do - Global Taekwon-Do Federation (GTF).

Dnia 15 czerwca 2002 roku umiera gen. Choi Hong Hi. Prowadzi to do licznych rozłamów i jak grzyby po deszczu powstają kolejne federacje. W obecnej chwili na świecie istnieją 3 różne organizacje o nazwie Międzynarodowa Federacja Taekwon-Do - International Taekwon-Do Fedration (ITF). Siedzibą pierwszej jest Austria, a prezydentem prof. Chang Ung, który został wyznaczony przez gen. Choi Hong Hi na kolejnego prezydenta Międzynarodowej Federacji Taekwon-Do - International Taekwon-Do Fedration (ITF). Siedzibą drugiej jest Kanada, a prezydentem syn "ojca" Taekwon-Do mistrz Choi Jung Hwa. Siedzibą kolejnej jest również Austria, a prezydentem mistrz Tran Trieau Quan z Kanady. Te trzy organizacje prowadzą obecnie ze sobą liczne batalie sądowe o prawo do logo i nazwy ITF.

Taekwon-Do Kid

Rok później powstaje kolejna federacja International Ch'ang Hon Taekwon-Do Federation (ICTF). Prezydentem tej organizacji jest mistrz Mel Steiner, a siedziba znajduje się w Kanadzie.

Rota Przysięgi Adepta Taekwon-do

 • 1. Będę bezwzględnie przestrzegał zasad Taekwon-do.
 • 2. Będę miał szacunek dla instruktora i osób starszych stopniem.
 • 3. Nigdy nie będę nadużywał własnych umiejętności.
 • 4. Powinienem być obrońcą wolności i sprawiedliwości.
 • 5. Celem mojego działania będzie budowa pokoju na świecie.

Zasady Taekwon-do

 • 1. Uprzejmość
 • 2. Uczciwość
 • 3. Wytrzymałość
 • 4. Samokontrola
 • 5. Nieposkromiony duch

W Taekwon-do stopień zaawansowania zawodnika odzwierciedla noszony przez niego pas. Rozróżnia się 10 stopni uczniowskich (Cup), które zdobywa się od 10 Cup do 1 Cup i 9 stopni mistrzowskich (Dan), które przydzielane są od 1 do 9. Stopniom uczniowskim przyporządkowany jest odpowiedni kolor pasa. Poszczególne kolory pasów zostały wybrane świadomie i w przeszłości wskazywały na pozycję zajmowaną w społeczeństwie osoby, która go nosiła. Obecnie została utrzymana hierarchia kolorów, a ich znaczenie podporządkowane Taekwon-do i tak:

 • 10 Cup - pas biały, symbolizuje niewinność, brak wiedzy i doświadczenia w Taekwon-Do.
 • 9 Cup - oznacza się go przez naszycie żółtej beretki 5 cm od końca pasa o szerokości 5 mm na pasie białym. Jest to stopień pośredni.
 • 8 Cup - pas koloru żółtego, jest symbolem ziemi, w której roślina zapuszcza korzenie, jest to początek drogi studenta Taekwon-Do.
 • 7 Cup - oznacza się, przez naszycie zielonej beretki. Jest tak jak każdy stopień nieparzysty, stopniem pośrednim.
 • 6 Cup - pas koloru zielonego. Tak jak roślina zaczyna się rozwijać - tak i umiejętności studenta Taekwon-Do są dużo większe.
 • 5 Cup - naszyta niebieska beretka.
 • 4 Cup - pas koloru niebieskiego, jest symbolem nieba, w kierunku którego roślina wzrasta, tak też postępuje trening studenta.
 • 3 Cup - naszyta czerwona beretka.
 • 2 Cup - pas koloru czerwonego, oznacza niebezpieczeństwo, umiejętności studenta są na tyle zaawansowane, że stanowią zagrożenie dla ewentualnych przeciwników.
 • 1 Cup - naszyta czarna beretka.
 • 1.Dan - oznacza dojrzałość i biegłość w Taekwon-Do, a także informuje, że jego posiadacz jest nieczuły na strach i ciemność.
Taekwon-Do kicking :)

Stopnie mistrzowskie oznacza się na pasie cyframi rzymskimi, na jednym z jego końców. Dodatkowo posiadacze czarnych pasów noszą czarne obszycia na bluzie doboku. Od 4 Dana naszywa się lampasy wzdłuż rękawów bluzy i nogawek spodni, także czarnego koloru.

Liczba stopni mistrzowskich - 9 - także ma odzwierciedlenie w tradycji i historii Korei.

W kulturach orientalnych liczba 9 jest najwyższą liczbą jednocyfrową. Studenci Taekwon-Do posiadający stopień od pierwszego do trzeciego Dana w hierarchii tej sztuki nazywani są "Boosabum Nim" i są asystentami instruktora. Studenci Taekwon-Do od czwartego do szóstego Dana nazywają się "Sabum Nim" i są instruktorami. Posiadacze siódmych i ósmych Danów to elita Taekwon-Do, nazywa się ich "Sahyun Nim" i są mistrzami. Natomiast posiadacze dziewiątych Danów nazywani są "Sasung Nim" i są starszymi mistrzami.

Od czwartego Dana oprócz obszyć bluzy doboku i lampasów, adepci Taekwon-Do mogą nosić pagony na lewym ramieniu z odpowiednimi oznaczeniami.

Dobok - strój treningowy do Taekwon-do składa się z:

 • Sang-i (bluza),
 • Ha-i (spodnie),
 • Ti (pas).
Taekwon-Do river

Istotne wymiary:

 • Grubość pasa 5 mm.
 • Szerokość pasa 5 cm.
 • Szerokość belki 5 mm.
 • Odległość belki od końca pasa 5 cm.
 • Szerokość belki 5 mm.

Liczebniki koreańskie:

 • 1 - Hana (czyt. hana),
 • 2 - Dul (czyt. tul),
 • 3 - Set (czyt. set),
 • 4 - Net (czyt. net),
 • 5 - Dasot (czyt. tasot),
 • 6 - Yasot (czyt. jasot),
 • 7 - Ilgop (czyt. ilgop),
 • 8 - Yodul (czyt. jodol),
 • 9 - Ahop (czyt. ahop),
 • 10 - Yol (czyt. jol).

Układy formalne uczniowskie - TUL:

 • Saju-Jirugi (czyt. sadżo-czyrugi) i Saju-Makgi (czyt. sadżo-maki) nie są układami, a jedynie wprowadzeniem do układów.
 • Chon-Ji (czyt. czon-dzin) - układ zawiera 19 elementów. Nazwa układu oznacza Niebo-ziemia.
 • Dan-Gun (czyt. tan-gun) - układ składa się z 21 ruchów. Dan-Gun to legendarny założyciel Korei w 2333r. p.n.e.
 • Do-San (czyt. do-san) - układ zwiera 24 elementy. Nazwa jest pseudonimem koreańskiego patrioty.
 • Won-Hyo (czyt. ło-nio) - układ zawiera 28 ruchów. Won-Hyo byt legendarnym mnichem, który wprowadził buddyzm do Korei około 686r. n.e.
 • Yul-Gok (czyt. jul-gok) - układ posiada 38 elementów. Yul-Gok to pseudonim wielkiego koreańskiego filozofa i uczonego.
 • Joong-Gun (czyt. czun-gun) - układ składa się z 32 elementów. Nazwa pochodzi od nazwiska koreańskiego patrioty Ahn Joong-Gun, korty zabił pierwszego Japońskiego gubernatora Korei.
 • Toi-Gye (czyt. te-gie) - układ zawiera 37 ruchów. Toi-Gye to pseudonim stawnego koreańskiego uczonego Vi Hwang.
 • Hwa-Rang (czyt. hła-rang) - układ składa się z 29 ruchów. Nazwa oznacza kwiat młodości. Były to oddziały chłopców (15-16 lat) dzięki, którym zjednoczono półwysep koreański po raz pierwszy.
 • Choong-Moo (czyt. czung-mu) - układ zawiera 30 elementów. Choong-Moo to imię nadane admirałowi Vi Sun Sin.

Strefy ataku i obrony

 • Nopunde - strefa wysoka, od szyi w górę.
 • Kaunde - strefa środkowa, od szyi do pasa.
 • Najunde (czyt. nadżude) - strefa niska, od pasa w dół.
(c) 2016 Klub Taekwondo Taipan Sp. z o.o., Wykonanie strony: Laira Services